Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

2019-01-10

Just nu har Viable Cities, InfraSweden och BioInnovation öppna utlysningar. Sök pengar för att skapa klimatneutrala städer, lösningar för hållbar transportinfrastruktur eller pröva visionära idéer inom biobaserad ekonomi. Utlysningarna sker inom de strategiska innovationsprogrammen och rör Formas ansvarsområden.

Viable Cities

Klimatneutrala städer 2030

Sök medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.

Ansök senast 28 mars 2019 hos Energimyndigheten.

InfraSweden

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Sök medel för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn

Ansök senast 5 februari 2019 hos Vinnova.

BioInnovation

Hypotesprövningar steg 1, nyskapande projekt med högre risk

Sök medel för nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Ansök senast 5 mars 2019 hos Vinnova.

Fler utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Se alla utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen hos Vinnova. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:5 februari 2019
Sidansvarig: Christer Blombäck