Färdiga agendor visar vägen för nationella forskningsprogram

2018-12-21

De strategiska agendorna för de nationella forskningsprogrammen om klimat och för hållbart samhällsbyggande är nu klara och finns att ladda ned.

I forskningsagendorna identifieras ett antal centrala teman och perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden för forskningsprogrammen. Varje enskilt tema har en nära koppling till övriga teman och bidrar tillsammans med de olika perspektiven till att uppnå helhetslösningar för de aktuella samhällsutmaningarna.

De strategiska forskningsagendorna har utvecklats under 2018 som utgångspunkter för forskningsprogrammens innehåll och aktiviteter, till exempel utlysningar av forskningsmedel och insatser för att forskningsresultat ska få genomslag i samhället. Agendorna har tagits fram av Formas i samverkan med andra forskningsfinansiärer, lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter, branschorganisationer, företag, kommuner och ideella organisationer. Kartläggningar, analyser, intressentdialoger och remisser har varit viktiga delar av arbetet.

Korta versioner och engelska versioner kommer att lanseras i början av 2019.

Läs och ladda ned den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Läs och ladda ned den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, Forskning för att möta klimatutmaningarna.

Läs mer om de nationella forskningsprogrammen

Uppdaterad:31 oktober 2019