Ny utlysning av forskningsmedel för friska och produktiva hav

2018-12-19

JPI Oceans - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio)

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt forskningssamarbete som syftar till att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig blå bioekonomi inom Europa. Målet är att skapa kunskap om värdekedjorna för Blue Bioeconomy och förbättra överföringen av biobaserade produkter och tjänster från forskning, innovation och demonstration till produktion.

Svenska finansiärer är Formas, som bidrar med ca 15 miljoner kronor, och Västra Götalandsregionen som bidrar med 2,5 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Mer information om utlysningen och hur du ansöker: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio

Uppdaterad:22 januari 2019