131 miljoner kronor till livsmedelsforskning

2018-12-19

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag.

– Det är väldigt värdefullt och roligt att Formas har möjlighet att göra dessa satsningar på livsmedelsforskning och även en satsning på nyttiggörande av tidigare finansierad forskning. Vi hoppas nu att dessa projekt kan bidra till att göra skillnad för en hållbar svensk livsmedelssektor, säger Erika Ax, koordinator för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel på Formas.

Läs mer om utlysningarna och om vilka projekt som har beviljats medel nedan.

Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion 2018
Utlysningen relaterade till den nationella livsmedelsstrategin med regeringens mål att minst 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030. Formas efterfrågade större projekt som adresserar tvärvetenskapliga frågeställningar och hållbara lösningar. Fyra projekt får dela på drygt 47 miljoner kronor och kommer ur ett svenskt perspektiv att utforska: vad som begränsar expansionen av ekologisk produktion, möjligheterna att producera soja och lupin, möjligheterna till ökat utnyttjande av vall i foder till ekologiska grisar samt kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion.

Länk till mer information och beslutslista Länk till annan webbplats.

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept
Utlysningens ena del, Maten och människan i en cirkulär och innovativ livsmedelskedja, efterfrågade behovsmotiverade projekt om livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Forskarna uppmanades att samverka med företag och offentliga organisationer, och icke-akademiska partners kunde vara medsökande. Drygt 76 miljoner kronor fördelas nu på 11 forskningsprojekt. De flesta projekt är tvärvetenskapliga, rymmer många kompetenser och kombinerar olika perspektiv. Flera projekt handlar till exempel om att utnyttja rester från produktion för att ta fram nya livsmedel. Då berörs frågor om både livsmedelssäkerhet och konsumentacceptans. Andra projekt handlar bland annat om nya marina matresurser, köttsubstitut, miljövänligt nötkött, nya förpackningsmaterial, hur barn kan påverka hushållens livsmedelsavfall och cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.

Länk till mer information och beslutslista Länk till annan webbplats.

Utlysningens andra del, Proof of Concept inom livsmedel, syftar till att nyttiggöra resultat av tidigare finansierad forskning. Endast projekt som tidigare hade finansierats av Formas eller Vetenskapsrådet kunde söka och sex projekt får dela på totalt 7,9 miljoner kronor. De utforskar ämnen som bland annat: hälsosamma och hållbara snacks, bildanalys som stöd för hållbar dricksvattensberedning och -distribution, optimering av djurtransporter och olika förbättringsmetoder för hållbar fiskodling.

Länk till mer information och beslutslista Länk till annan webbplats.

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om programmet Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:28 december 2018