Nya ledamöter i Formas forskarråd

2018-12-17

Formas elektorsförsamling valde i förra veckan fem nya ledamöter till Formas forskarråd för perioden 2019-2021.

De nya ledamöterna är:

  • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska Högskolan
  • David Bastviken, professor i biogeokemi, Linköpings Universitet
  • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro Universitet
  • Björn Olsen, professor i medicin, Uppsala Universitet
  • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå Universitet


Karin Ljung från Sveriges Lantbruksuniversitet och Patrik Söderholm från Luleå Tekniska Universitet blev omvalda för en andra mandatperiod. Förutom dessa sju ledamöter består Forskarrådet av sex ledamöter utsedda av regeringen, varav en är ordförande. Regeringen har utsett professor emerita Lena Gustafsson till ordförande för en andra mandatperiod. Formas generaldirektör Ingrid Petersson ingår också i Forskarrådet.

Regeringen har även beslutat att förlänga förordnandet av dessa fyra ledamöter till och med 30 april 2019:

  • Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
  • Carl-Anders Helander, agronomie doktor, ledamot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden
  • Monica von Schmalensee, arkitekt MSA/SAR, partner White


Anna Jöborn och Monica von Schmalensee har varit ledamöter i Forskarrådet i två mandatperioder, Carl-Anders Helander och Lovisa Hagberg har suttit i en mandatperiod.

Uppdaterad:28 december 2018