Beslut om medel till utvecklingsforskning med sikte på de globala målen

2018-12-11

I mars öppnade Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Sida en gemensam utlysning för forskning med fokus på hållbarhet och resiliens i låginkomstländer. Nu är det beslutat vilka projekt som får dela på drygt 82 miljoner kronor.

Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som drabbas hårdast av klimatförändringar. Det finns därför ett stort behov av forskning om hur fattiga länder kan hantera de konsekvenser som ett förändrat klimat får på miljö och samhällen.

- Vi på Formas är väldigt positiva till den här satsningen och glada över att vara en del av den. Eftersom klimatproblematiken är global behövs gränsöverskridande forskning och samverkan mellan rika och fattiga länder. I omställningen till en mer hållbar värld kan alla länder ses som utvecklingsländer och de projekt som nu finansieras tror vi kommer att bidra med ömsesidigt utbyte av kunskap och lösningar, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

De femton forskningsprojekt som får finansiering ska pågå i mellan ett och tre år. De har en stor bredd och handlar exempelvis om ökad matsäkerhet genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, om hur fiskereformer kan genomföras på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, men också om småskalig avloppsrening och om hur forumteater kan användas för att förstå vad som sker i relationer när klimatet förändras.

- Det är andra gången vi gör den här utlysningen som kombinerar forsknings- och biståndsfinansiering, vilket är ganska ovanligt. Även denna gång fick vi in många ansökningar av mycket hög kvalitet och med god relevans, säger Susanne Johansson, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

I varje forskargrupp deltar minst en internationell forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och minst en ung forskare, i enlighet med de villkor som sattes upp i utlysningen.

Satsningen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Sida genom regeringens biståndsmedel, samt av Formas och Fortes forskningsanslag.

Länk till lista över beviljade projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:4 januari 2019