10,4 miljoner för utveckling av projektresultat inom Smart Built Environment

2018-12-10

Tolv projekt får dela på 10,4 miljoner i den senaste utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projekten som beviljats medel ska bland annat

  • samla in och tillgängliggöra miljödata,
  • ta fram riktlinjer och tester av klassificeringssystemet för byggd miljö (CoClass),
  • identifiera organisatoriska hinder för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesser.

Se beslutslista och läs mer om utlysningen här Länk till annan webbplats.

– Genom den här utlysningen tar vi vara på och realiserar potentialen i det arbete som hittills genomförts inom Smart Built Environment och närliggande satsningar på forskning och innovation, säger Katarina Buhr, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

Utöver medel för utveckling av projektresultat beviljas ett strategiskt viktigt projekt för programmet. Inom projektet ska en plattform för utbyte av geodata och modellbaserad data för byggnader utvecklas.

Smart Built Environment beviljas också medel för nästa programperiod som är tre år. Därmed påbörjas den andra etappen av programmet. Beviljandet kommer en utvärdering av programmet som genomfördes tidigare i år. I utvärderingen fick programmet goda omdömen och förbättringsförslag. Utvärderarnas förbättringsförslag har programmet hanterat i en handlingsplan inför nästa etapp.

Läs mer om projekten (smartbuilt.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klartecken för ny programperiod i Smart Built Environment (smartbuilt.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart Built Environment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en gemensam satsning mellan Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Uppdaterad:22 januari 2019