Tyck till om implementeringen av Plan S för öppen tillgång

2018-12-07

Enkäten har avslutats och vi arbetar med att sammanställa de synpunkter och svar som inkommit.

 

Den 22 januari anordnade vi också en webbsänd hearing Länk till annan webbplats. kring implementeringsplanen tillsammans med Forte och Vetenskapsrådet. Även där samlades synpunkter in från både de som deltog på plats och de som deltog via webben.

 

Läs mer om Formas och cOAlition S.

Formas och Forte välkomnar återkoppling på den implementeringsguide för Plan S som presenterades i slutet av november.

Forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond är med i cOAlition S Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en internationell koalition av forskningsfinansiärer som verkar för omedelbar och öppen publicering av vetenskapliga publikationer. Den 27 november lanserades en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång, Plan S, ska implementeras.

Nu välkomnar forskningsråden Formas och Forte återkoppling på innehållet i implementeringsguiden via en kort enkät. Syftet är att fånga upp om det är några områden som saknas eller behöver förtydligas. Enkäten går att besvara till och med 8 februari 2019 och kommer att kompletteras med en hearing under januari.

Uppdaterad:11 mars 2019