Så går det för de strategiska innovationsprogrammen

2018-11-30

Nu har de strategiska innovationsprogrammen MedTech4Health, InfraSweden2030, Drive Sweden, RE:Source och Smart Built Environment utvärderats för första gången. Utvärderingen visar att programmen lyckas väl med att skapa nationell kraftsamling.

De fem strategiska innovationsprogrammen skapar nationell kraftsamling, är väletablerade och har god potential att skapa förnyelse inom respektive innovationsområde. Utvärderingen visar också att programmen arbetar på ett öppet och transparent sätt som bidrar till att attrahera nya aktörer till programmen. Samtliga program ges även förslag på förbättringar som kommer utvärderas på nytt om tre år.

Utvärderingen har genomförts under 2018 och nu har 16 av de 17 strategiska innovationsprogrammen utvärderats en första gång. Syftet med den första utvärderingen som genomförs tre år efter programstart, är bland annat att se hur väl programmen etablerats, vilka styrkor och vilken förbättringspotential som finns.

Läs hela utvärderingen här

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Formas är huvudansvarig finansiär för programmet Smart Built Environment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram sker genom öppna utlysningar. För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad:4 januari 2019