Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer - från principer till verklighet

2018-11-27

Vetenskapliga publikationer som bygger på resultat från offentligt finansierad forskning ska tillgängliggöras omedelbart och utan fördröjning. Det är målet för cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer – däribland svenska Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond - som idag lanserar en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång ska implementeras.

Implementeringsguiden beskriver ingående tre alternativa upplägg och villkor för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Den innehåller även utgångspunkter för de policys som forskningsfinansiärer inom koalitionen avser att införa för att snabba på övergången. Huvudprincipen är att vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från och med den 1 januari 2020.

Guiden ger också svar på många av de frågor om initiativet som uppkommit i diskussioner och debatter på Internet och i andra forum.

- Vi på Formas är väldigt positiva till att implementeringsguiden nu är lanserad och att vi därmed är några steg närmare att förverkliga en omställning av publikationssystemet för vetenskapliga artiklar. Vi är övertygade om att ett snabbare, billigare och mer transparent upplägg för publicering på sikt kommer att gynna såväl forskare som forskning och därmed även samhället i stort, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Implementeringsguiden och all annan relaterad information finns på den här länken: https://www.coalition-s.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

cOAlition S välkomnar kommentarer och synpunkter på implementeringsguiden, inte minst för att fånga upp om det är några särskilda områden som behöver förtydligas, och inleder därför en internationell konsultationsprocess. Den är öppen fram tills den 1 februari 2019 och nås via följande länk:https://www.coalition-s.org/feedback Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formas och Forte har lanserat en svensk konsultationsprocess i form av en kort enkät. Den går att besvara till och med 1 februari 2019 och kommer att kompletteras med en hearing under januari.

Länk till mer information och enkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Lissa Nordin, Avdelningen för Analys och Policy
E-post: lissa.nordin@formas.se
Telefon: +46 (0)8-775 40 35

Uppdaterad:28 december 2018