Vägar framåt: 163 miljoner till nytänkande klimatforskning

2018-11-21

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 163 miljoner kronor till forskning som ska bidra till nytänkande inom policy och till utveckling av nya klimatmodeller.

När Formas i våras utlyste möjligheten att söka pengar för forskning om nya sätt att tänka och ställa om inom policy-området, eller för nydanande klimatmodeller och -metoder, väckte det stort intresse i forskarsamhället. Totalt inkom 144 ansökningar, varav 19 beviljas medel och får dela på 163 miljoner fördelat på fyra år (2018-2021).

- Med den här utlysningen ville vi finansiera nydanande forskning och utveckling. Forskning som skapar nytänkande behövs för att möta de stora utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället, säger Sandro Caruso och Karin Perhans, forskningssekreterare på Formas och koordinatorer för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Läs hela pressmeddelandet och se vilka som fick pengar Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Sandro Caruso, 08-775 40 64, sandro.caruso@formas.se
Karin Perhans, 08-775 40 36, karin.perhans@formas.se

Uppdaterad:22 januari 2019