Beslutade utlysningar

2018-11-14

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i följande utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida. Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

 • Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare
 • Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären
 • Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion
 • Formas stora kommunikationsutlysning
 • Hållbar turism och besöksnäring
 • Giftfri miljö 2018 - kombinationseffekter
 • Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen
 • Formas Proof-of-Concept 2018
 • Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept
 • Nationella forskningsprogrammet om klimat: Vägar framåt

Alla utlysningar (se beslutade utlysningar)

Uppdaterad:21 mars 2019