Vad vet vi om konsekvenserna av sommarens extremväder?

2018-10-31

Klimatförändringarna innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket kan skapa svåra samhällsstörningar. Nu har Formas öppnat en utlysning som utgår från sommarens extrema väderhändelser i Sverige.

Den svenska sommaren 2018 karaktäriserades av ihållande värmeböljor som inte bara gav upphov till påtagliga störningar i samhällsfunktioner så som sjukvård, infrastruktur och livsmedelsproduktion, utan även till torka med svårartade konsekvenser för bland annat jordbruk, skogsbruk och vattenförsörjning. Torkan innebar en förhöjd brandrisk på många ställen runtom i landet, och sammantaget brann långt större skogsarealer sommaren 2018 än vad det exempelvis gjorde i Västmanland 2014, vilket då var den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. Efter skogsbranden i Västmanland gjorde Formas en särskild utlysning för forskningsprojekt kopplat till den, och finansierade då ett tiotal projekt om till exempel hur framtida högriskområden kan identifieras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hur lokalsamhällen påverkas av bränder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

”Vi på Formas ser ett stort behov av att samla in och analysera material och erfarenheter från väderrelaterade händelser sommaren 2018. Det mesta pekar på att sådana händelser kommer att bli allt vanligare framöver i och med klimatförändringarna, och just nu finns det en unik chans att samla in material för forskning”, säger Björn Wallsten, forskningssekreterare på Formas.

”Extremväder kan skapa svåra samhällsstörningar som berör många medborgare och samhällsaktörer. Det kan handa om förebyggande åtgärder, krishanteringsförmåga, försörjningstrygghet, skydd av naturmiljöer, biodiversitetsfrågor osv. Därför vill vi finansiera forskningsprojekt vars resultat på ett konkret sätt kan komma samhället till nytta. Vi uppmuntrar därför de sökande att söka samverkan med offentlig verksamhet, med näringslivet och civilsamhället. Redan i ansökan vill vi veta hur det här ska gå till, och hur kunskap från forskningsprojektet ska nå olika målgrupper inklusive den breda allmänheten”, säger Åsa Frisk, forskningssekreterare på Formas.

Formas satsar på forskning om extremväder

Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor, torka och skogsbränder är den första utlysningen på temat klimatförändringar och extremväder som Formas lanserar. Formas har även valt att gå in med medel i MSB:s utlysning Multipla naturhändelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Troligen kommer Formas också att under 2019 öppna en utlysning om konsekvenser för samhället av alla typer av extremväder, inte bara de som drabbade Sverige sommaren 2018.

I denna utlysning finns det totalt 15 miljoner kronor att söka för projekt upp till tre år. Formas vill särskilt uppmuntra forskare från humaniora och samhällskunskap och forskare som arbetar med tvärvetenskapliga perspektiv att söka. Sista dag att söka i utlysningen är 29 november och beslut tas preliminärt av Formas Forskarråd 7 februari 2019.

Läs mer om utlysningen här

Inspiration

Formas frukostseminarium ”När extremvädret kommer – har vi den kunskap som behövs?” Länk till annan webbplats. gick av stapeln 27 september 2018.

Kontaktpersoner

Björn Wallsten, forskningssekreterare
bjorn.wallsten@formas.se
08-7754122

Åsa Frisk, forskningssekreterare
asa.frisk@formas.se
08-7754119

Uppdaterad:22 januari 2019