Sommarskola för tillämpad systemanalys vid IIASA i Österrike

2018-10-12

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) erbjuder varje år en sommarskola för doktorander genom programmet Young Scientists Summer Program där doktoranderna får möjlighet att tidigt knyta band med forskare runt om i världen. Sommarskolan äger rum vid slottet Laxenburg i Österrike under perioden 1 juni till 31 augusti 2019.

Forskningsrådet Formas finansierar upp till 4 deltagare från Sverige i sommarskolan 2019. Yngre forskare vid något av universiteten i Umeå eller Luleå kan också söka finansiering för forskning vid IIASA via Kempestiftelserna.


Formas är svensk medlemsorganisation Länk till annan webbplats. i IIASA.

Så fungerar det

Varje YSSP-deltagare arbetar under sommaren med ett ämne som knyter an till dennes eget doktorsarbete och till IIASA:s forskningsagenda, med målet att skriva en vetenskaplig artikel som kan publiceras. Alla YSSP-deltagare har en senior forskare från IIASA som personlig mentor under vistelsen.

Du kan ansöka

  • Du är forskarstuderande
  • din forskning anknyter till något av IIASA:s arbetsområden
  • du är intresserad av interdisciplinär forskning
  • din forskning och karriär kan gynnas av att jobba ihop med ett 50-tal yngre forskare såväl som seniora forskare från hela världen
  • du vill utforska hur din forskning kan påverka policy och implementering.

Ansökningar om deltagande skickas till IIASA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sista ansökningsdag är 11 januari 2019.

Kontakt

Kontaktperson för Sverige är Magnus Tannerfeldt

Uppdaterad:6 februari 2019