Svenska museer får 11 miljoner kronor för hållbarhetssatsningar

2018-10-02

I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Museerna som beviljas medel finns i Örebro, Västerås, Norrköping och Stockholm.

– Vi är glada att så många högkvalitativa ansökningar kom in, och ser fram emot att följa de projekt som nu fått finansiering. Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen kommer sex museer att sprida kunskap på nya innovativa sätt, bland annat till unga som behöver kunskap för att förstå sin samtid och framtid, men även till flera andra målgrupper som kommer att kunna ta till sig forskningsbaserad kunskap i nya former. Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och har en unik position som kunskapsinstitutioner, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats. lockade ansökningar från 24 museer i olika delar av landet. Alla offentligt finansierade museer, från de stora museerna med egna forskningsavdelningar till mindre museer som kunde koppla forskare till sitt projekt, har kunnat söka medel i utlysningen. Samtliga ansökningar har bedömts av en expertpanel, och bedömts enligt kriterier som; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet och genomförbarhet. De sex utvalda museiprojekten får dela på drygt 11 miljoner kronor. Inledningsvis utlystes 10 miljoner, men eftersom projekten höll så hög nivå beslutade Formas att utöka budgeten.

Nedanstående museer och projekt beviljas medel från Formas:

Förstärkt kommunikation om hållbarhet i Baltic Sea Science Center på Skansen

Stiftelsen Skansen, Stockholm

Hemma i Arktis – när isen smälter

Stiftelsen Nordiska museet, Stockholm

Hållbar utveckling av sociala robotar – en interaktiv utställning om framtida livsmiljöer

Arbetets museum, Norrköping

Koldixoidteater på Västmanlands läns museum

Västmanlands Läns Museum, Västerås

Re:scaping the future – Ökad kunskap och engagemang för att bevara den biologiska mångfalden

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Sensationellt gravfynd från plaståldern

Stiftelsen Örebro Läns Museum, Örebro

Uppdaterad:6 februari 2019