MSB utlyser medel för forskning om Multipla naturhändelser

2018-09-12

Formas samverkar med andra forskningsfinansiärer inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en aktuell utlysning om Multipla naturhändelser.

MSB bjuder in forskare att ansöka om bidrag för forskningsprojekt inom området Multipla naturhändelser. Forskningssatsningen handlar om att studera negativa konsekvenser i samhället av multipla naturhändelser. Forskningen ska även omfatta möjliga åtgärder för att förhindra, förebygga eller hantera händelser.

Utlysningen sker i två steg och under steg 1 ombeds du som forskare att lämna in en intresseanmälan. Sista dag för ansökan i steg 1 är 26 september. Steg två kommer att genomföras innan jul.

Läs mer om utlysningen på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Uppdaterad:4 januari 2019