Formas med i koalition för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

2018-09-04

Idag lanseras ett initiativ för att påskynda övergången till omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning. Bakom initiativet står ett antal europeiska forskningsfinansiärer, däribland det svenska forskningsrådet Formas.

Initiativet, även kallat "cOAlition S", har initierats av Europeiska kommissionens sändebud för öppen tillgång (open access) och utvecklats i samarbete med bland andra ett antal medlemmar från Science Europe som är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Förutom Formas ingår även exempelvis det europeiska forskningsrådet (ERC), UK Research and Innovation (UKRI) och Norges forskningsråd i den grupp av totalt elva forskningsråd som beslutat att tillsammans implementera en plan med tio principer och rekommendationer rörande öppen tillgång.

Huvudprincipen i planen är att: "Efter 1 januari 2020 ska vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång".

Formas ställer, i likhet med andra statligt finansierade forskningsråd, sedan tidigare krav på att den forskning som finansieras ska publiceras med öppen tillgång. Utvecklingen inom förlagsbranschen har dock inneburit att sådan publicering har fördröjts, bland annat genom så kallade embargotider för när artiklar kan bli tillgängliga för en vidare läsekrets.

- Vi på Formas har beslutat att ställa oss bakom initiativet, eftersom vi ser behov av att påskynda omställningen till ett system där publikationerna, och därmed forskningens resultat, snabbare blir tillgängliga och kan komma samhället och annan forskning till gagn, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Koalitionen välkomnar andra forskningsråd att medverka i initiativet som också stöds av Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation.

Utförlig information om koalitionen och de tio principerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad:6 februari 2019