Medel för stärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

2018-07-10

Nu öppnar programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration sin fjärde utlysning för forskningssamarbete mellan Sydafrika och Sverige. Utlysningen finansieras gemensamt av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska sidan. STINT är huvudansvarig för programmet i Sverige.

Utlysningen syftar till att stärka svensk och sydafrikansk forskning genom utveckling och etablering av internationella samarbeten mellan länderna.

─ Sydafrika har betydelsefull och framgångsrik forskning inom Formas ansvarsområden, miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande, så vi hoppas få se många intressanta ansökningar som vi kan vara med och finansiera. Det ser lovande ut eftersom den här utlysningen med Sydafrika har uppmärksammats mer än STINT:s samarbeten med andra länder, kanske för att vi har många gemensamma forskningsområden och intressen, säger Susanne Johansson, ansvarig handläggare på Formas.

Formas har varit med och finansierat sex projekt från tidigare års utlysningar. De berör vitt skilda områden; risker med vattenburna sjukdomar, extraktion av nyttiga ämnen ur vilda bär och blad, effektivisering av vinproduktion, potatisbladmögel, vilda fåglar i stan och vädrets påverkan på havsisarna i Antarktis.

Forskare i Sverige får söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år i utlysningen. Sista ansökningsdag är den 12 september klockan 15.00 och projekten ska starta i början av 2019.

Vid bedömning av ansökningar är det viktigt att forskningsområdet är av ömsesidig nytta och relevant för både de svenska som de sydafrikanska forskarna. Det är också särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten.

─ Det är uppskattade medel som ger många doktorander och nyligen disputerade möjlighet till utbyte mellan forskningsmiljöer i bägge länderna, säger Susanne Johansson.

Läs mer om utlysningen och hur man ansöker.

Uppdaterad:22 januari 2019