Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

2018-07-06

Just nu finns det flera öppna utlysningar inom Formas områden i de strategiska innovationsprogrammen. De är öppna för aktörer från olika delar av samhället, som akademin, civilsamhället och företag.

Viable cities

I utlysningen Demonstration för livskraftiga städer välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar.

Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 15 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2018.

Utlysningen Viable Cities: Demonstration för livskraftiga städer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Viable cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RE:Source

Inom RE:Source finns fyra öppna utlysningar:

1. RE:Source: verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Du kan söka stöd för att utveckla verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänster. Projektresultaten ska bidra till praktiskt användbara verktyg. De bör också ha potential att fungera som underlag för nya eller förbättring av befintliga, nationella eller internationella standarder.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fem miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 29 augusti 2018.

2. RE:Source: styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Sök stöd för projekt som syftar till att förbättra befintliga styrmedel och därigenom kan bidra till ökad resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter. Målet med den här finansieringen är att få fram beslutsunderlag som kan forma och utveckla de styrmedel som finns för hur produkter bör utformas för att bli mer resurseffektiva genom hela sin livscykel.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fyra miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 29 augusti 2018.

3. Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

Projekt som avser att i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri kan söka. Utlysningen efterlyser särskilt projekt som kan bidra till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 20 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 25 september 2018.

4. Hållbar plast, steg 1, initiering

Projekt som i bred samverkan avser att ta helhetsgrepp på och lösa viktiga utmaningar relaterade till miljömässigt hållbar användning av plast i samhället kan söka. RE:Source avser genomföra en serie om tre utlysningar med denna inriktning. Denna utlysning är endast öppen för ansökningar till Steg 1.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fem miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 25 september 2018. (En utlysning för Steg 2-ansökningar förväntas öppna hösten 2019)

Utlysningarna inom RE:Source Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om RE:Source Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BioInnovation

Med erbjudandet Hypotesprövning steg 1 – 2018 stödjer programmet BioInnovation nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Inom innovationsprogrammet BioInnovation utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas sex miljoner kronor.

Sista ansökningsdag: 27 september 2018.

Aktuella utlysningar inom BioInnovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om BioInnovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Formas är huvudansvarig finansiär för programmet Smart Built Environment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram sker genom öppna utlysningar. För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad:23 december 2018