Två upphandlingar om ny webbpartner

2018-06-29

Formas genomför just nu två stycken upphandlingar om ny webbpartner.

Skärmbild av formas.se

Formas.se

I den första upphandlingen söker vi en webbpartner med kreativa, engagerade och tekniskt skickliga medarbetare för lansering av ny webbplats formas.se. Upphandlingen omfattar utveckling och design av webbplatsen, samt efterföljande förvaltning och vidareutveckling, inklusive eventuell hostinglösning och licenser. I upphandlingen ingår dessutom möjligheter till återkommande uppdrag inom webbutveckling och digitala projekt.

Avtalet planeras att gälla i tre år med option på förlängning med ett år i taget vid två tillfällen.

Full information om upphandlingen finns på Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anbudsförfrågan stänger 8 augusti 2018.

Skärmbild av extrakt.se

Extrakt.se

I den andra upphandlingen söker vi en webbyrå för nylansering av Formas populärvetenskapliga webbtidning Extrakt. Vi söker här en byrå med erfarenhet och kunskap om hur man utvecklar och designar en tidningswebb eller nätbaserat magasin och som har förståelse för de särskilda behov som finns i en redaktionell organisation.

Upphandlingen omfattar utveckling och design av webbplatsen, inkluderande licenser och hostinglösning, efterföljande förvaltning samt vidareutveckling. Målet med upphandlingen är att skapa en webbplats som ökar spridningen och når ut till många, i synnerhet identifierade målgrupper. Vid behov ska eventuellt tillkommande redaktionellt samt innehållsmässigt stöd, webbutveckling, digitala projekt med mera kunna beställas.

Avtalet planeras att gälla i tre år med option på förlängning med ett år i taget vid två tillfällen.

Full information om upphandlingen finns på Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anbudsförfrågan stänger 8 augusti 2018.

Frågor

Samtliga frågor kring upphandlingen ställs via Tendsigns funktion "Frågor och Svar".

Uppdaterad:6 februari 2019