Ny utlysning: Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion

2018-06-15

Livsmedelsområdet står inför stora utmaningar och det finns ett behov av kunskap om förutsättningar och hållbara lösningar för att bemöta dessa.

Formas öppnar nu en ny utlysning för att finansiera större forskningsprojekt som bygger vidare på Jordbruksverkets åtgärdsplan, Sveriges livsmedelsstrategi och Agenda 2030. Forskningsprojekten ska adressera frågeställningar som bidrar till, eller problematiserar kring, en ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion, exempelvis ur ekonomiska, sociala, kulturella eller miljömässiga aspekter.

Utlysningens totala omfattning är 48 miljoner kronor. Enskilda forskningsprojekt kan söka upp till 3 miljoner kronor per år under fyra år.

Läs mer: Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:23 december 2018