Tio miljoner delas ut till forskningsprojekt för hållbar trädgårdsodling

2018-06-14

I en större strategisk programsatsning inom trädgårdsområdet har Formas tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning haft en utlysning om forskningsmedel för projekt om integrerat växtskydd. Det kom in 24 ansökningar och tio miljoner kronor ska delas ut.

Gemensamt för de projekt som beviljats medel är att de handlar om nya innovativa alternativ till kemisk bekämpning.

De som fått medel är följande:

  • Glenn Svensson från Lunds universitet beviljades 2 132 092 kronor för projektet ”Integrerat växtskydd i jordgubbar: feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren”.
  • Beatrix Alsanius från SLU beviljades 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”.
  • Marco Tasin från SLU beviljades 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.
  • Zahra Omer från HS Konsult beviljades 1 774 752 kronor för projektet ”Analys av rotgallnematod i jord med ny DNA-metod”.

Läs pressmeddelandet hos Stiftelsen Lantbruksforskning

Uppdaterad:19 februari 2019