Museer + hållbarhetsmål = sant

2018-06-14

Var finns de som är experter på att relatera forskning till lokala och globala frågor, att vara innovativa i sitt uttryck och att presentera evidensbaserad kunskap? På museerna, som har 28 miljoner besök årligen! Nu satsar forskningsrådet Formas 10 miljoner kronor på projekt som gör det möjligt för museer att lyfta de globala hållbarhetsmålen och forskning kring miljö, samhällsbyggnad och skog-, vatten- och jordbruk, så kallade areella näringar.

- Vi på Formas har ett viktigt uppdrag kring forskningskommunikation. Nu vill vi uppmuntra museerna att, med utgångspunkt i de forskningsområden som Formas finansierar, kommunicera de globala hållbarhetsmålen utifrån sina uppdrag och befintliga samlingar, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

- Vi ställer oss väldigt positiva till att våra medlemmar får möjlighet att söka pengar för att arbeta mer med hållbarhetsfrågor, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges museer. Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och som kunskapsinstitutioner har vi en unik position för att nå ut till många.

Formas genomför en utlysning där offentligfinansierade museer kan söka pengar för enskilda eller gemensamma projekt som riktar sig till en extern publik. Museerna uppmuntras att inkludera sina egna forskare och forskare inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande i projektet, till exempel via referensgrupper.

- Vi hoppas få in ansökningar för några större projekt och det vore kul om de får spridning i landet. De här pengarna ska göra avtryck och kommunicera forskning inom Formas områden på ett innovativt sätt, fortsätter Elisabet Blomberg. Utlysningen öppnar 14 juni och under 2019 hoppas vi få se resultat av den på Sveriges museer.

Läs mer om utlysningen Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:22 januari 2019