Tre huvudområden för att nå hållbar stadsutveckling

2018-06-05

Rådet för hållbara städer har lämnat över sin första åtgärdslista till regeringen och miljöminister Karolina Skog. I rådets fortsatta arbete ska det vara fokus på forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet.

Foto: Helena Ryhle, White Arkitekter.

Det var ordförande Monica von Schmalensee, som även sitter med som ledamot i Formas forskarråd, som lämnade över rådets åtgärdslista till miljöminister Karolina Skog. Där har man listat en rad viktiga åtgärder som måste genomföras inom området samt frågor som måste utredas för att nå en hållbar stadsutveckling. I inledningen skriver Monica von Schmalensee:

"För att lyckas skapa en hållbar stadsutveckling måste vi balansera de olika hållbarhetsdimensionerna så att önskade kvalitéer tas tillvara på bästa sätt. Rådet har därför i denna redovisning av våra gemensamma åtgärdsförslag fokuserat på tre huvudområden".

Dessa tre huvudområden kallar rådet för Rätt kunskap, Utvecklad metodik och process samt Stödja det lokala arbetet. Vad de olika områdena innebär kan du läsa mer om här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och en av ledamötena är Formas generaldirektör Ingrid Petersson. Andra myndigheter som sitter med i rådet är bland andra Naturvårdsverket, ArkDes, Vinnova och Boverket.

Uppdaterad:23 december 2018