En heldag om plast med Kronprinsessan

2018-05-25

Formas, Stockholm Environment Institute, SEI, och Världsnaturfonden, WWF, arrangerade i går ett seminarium om plasten i våra hav som en 40-årspresent till kronprinsessan Victoria. Efter seminariet med ledande forskare, myndighetschefer och tjänstemän inom frågan bar det sedan av till Koster där man tillsammans plockade plast på stränderna.

Seminariet hölls på Göteborgs universitets Lovéncenter, på Tjärnö intill Kosterfjoden, en plats där frågan är högst aktuell. Högst aktuell är den även för kronprinsessan, som i sitt tal berättade om hur hon under en semester vid medelhavet trott sig stå på en sandstrand. Vilket senare visade sig vara en stenstrand, full av mikroplast, något hon beskrev som en ögonöppnare för problemets omfattning.

Det var en problembeskrivning som hon delade med många på seminariet. Flera forskare från Lovéncentret höll presentationer, däribland forskaren Per Nilsson som lyfte faktumet att plasten i haven kanske inte ger oss direkta problem i dag men att problemen kommer stegra om vi inte gör något åt saken redan nu. Detta följdes senare upp med en panel, med bland andra Formas internationella koordinator Lisa Almesjö, som diskuterade vilka åtgärder som är viktiga om vi ska kunna rädda haven från all plast. Panelen var överens om att det krävs mer forskning inom fler discipliner, däribland statsvetenskap och ökad internationell och nationell samverkan.

– Jag tror att forskningen är en nyckel för att skapa förändringar politiskt, därför är internationell forskningssamverkan av största vikt för att lösa det här problemet. Formas jobbar redan i dag mycket med havsfrågan i det europeiska samarbetet JPI Oceans men det kan alltid bli bättre, sa Lisa Almesjö.

Med båt tog seminariedeltagarna sig senare ut till Kosteröarna där alla tillsammans med allmänheten plockade plast på stränderna och fick en introduktion av nationalparken från, chefen för Kosterhavets nationalpark, Anders Tysklind.

– Den här dagen var en perfekt blandning mellan teori och praktik. Det är med hjälp av den blandningen som vi finner lösningen på de den här frågan, genom att först skapa förutsättningar för forskning och sedan omsätta kunskapen till praktisk handling, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Uppdaterad:23 december 2018