Medel till forskningskommunikation för byråer och forskare

2018-05-23

Nu breddas Formas kommunikationsutlysning så att också produktionsbolag, reklambyråer och andra inom kommunikationsområdet kan söka pengar för att kommunicera forskning, tillsammans med forskare. Samtidigt utökas anslagen och projekttiden förlängs till maximalt tre år.

Bidrag kommer att kunna sökas för utveckling av konferenser, publikationer, utställningar, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner, spel eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Formas stora kommunikationsutlysning ska bidra till innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning inom Formas verksamhetsområden, miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen ska finansiera projekt på ett till tre år.

─ Genom att inte enbart rikta oss till forskningsutövare, utan även involvera aktörer som har som verksamhetsidé att utveckla programkoncept, hoppas vi att nya, fokuserade eller breda målgrupper kan nås. Vi hoppas också kunna bidra till mer innovativa kommunikationssatsningar och med fleråriga projekt skapas utrymme för långsiktighet, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten kommer utlysningen att ställa krav på forskare, eller en referensgrupp av forskare, inom Formas områden medverkar i projekten.
Ansökningsperiod för kommunikationsutlysningen blir under sommaren 2018, med start i juni.

Uppdaterad:23 december 2018