Giftfri miljö i fokus för ny forskningssatsning

2018-05-23

En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bedöms är till stor del okänt. Därför lanserar forskningsrådet Formas en ny satsning på forskning för en giftfri miljö, specifikt till projekt som kan öka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser.

Utlysningen förväntas bidra till stärkt kunskap om kombinationseffekter och forskningskapacitet inom giftfri miljö.

- Det finns mycket kunskap inom fältet, men också stora kunskapsgap när det gäller vissa områden. Ett sådant är det om kombinationseffekter, den s.k. ”cocktaileffekten”. Här behövs mer kunskap för att kunna bedöma dess hälso- och miljöeffekter och hur de bäst bör hanteras i samhället. Vi hoppas att den här satsningen ska bidra till ökad kunskap kring de här frågorna, säger Therese Woodhill, forskningssekreterare på Formas.

Forskning som kan komma att finansieras kan till exempel handla om:

  • Kombinationseffekter av kemikalier och substanser på människa, djur och miljö.
  • Metoder för att mäta och analysera kemikalier och substanser eller effekterna av så kallade ”cocktails”.
  • Metoder för riskbedömning av så kallade ”cocktails”.
  • Kunskap om vilka slags riktlinjer och andra samhälleliga initiativ som krävs för att hantera användningen och exponeringen av olika kombinationer av kemikalier och substanser.

I utlysningen som öppnar i juni kommer Formas att uppmuntra sökande till samverkan tvärvetenskapligt och över disciplingränser, samt internationellt. Forskningen ska också ha hög relevans för samhället och dess miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Det kommer att gå att söka forskningsmedel om upp till tre miljoner kronor/år under fyra år. Ansökningsperiod blir under sommaren 2018.

Uppdaterad:23 december 2018