110 miljoner till nya satsningar från Formas

2018-05-17

Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna.

Formas forskarråd har beslutat om ett antal utlysningar där forskare och andra kan söka pengar.

Utlysningarna görs inom följande områden:

  • Planeringsbidrag för nya perspektiv på de globala hållbarhetsmålen med två delutlysningar; en som fokuserar på kopplingar mellan olika hållbarhetsmål och en som efterlyser samhällsorienterade och humanistiska perspektiv på arbetet med hållbarhetsmålen.
  • Giftfri miljö: för att öka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser.
  • Turism- och besöksnäring: för forskning om en hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen.
  • Forskningskommunikation: en utlysning med bredare målgrupp än tidigare, för projekt på upp till tre år.
  • Muséer och hållbarhetsmål: forskningskommunikation genom muséer.
  • Vetenskapliga konferenser och workshops: ny utlysningsomgång för att söka medel för planering och genomförande.

Eftersom en del av utlysningarna är fleråriga blir den totala summan av forsknings- och kommunikationssatsningarna 310 miljoner kronor. Formas kommer också att öka insatsen i en del aktuella utlysningar inom tre europeiska forskningsprogram:

  • ERA-NET Biodiversa om biodiversitet och ekosystemtjänster,
  • ERA-NET ForestValue om mångfunktionellt skogsbruk och nya produkter och tjänster i den skogsbaserade näringen
  • JPI-AMR om antibiotikaresistens.

De som har eller har haft finansiering för forskningsprojekt från någon av Formas tidigare utlysningar kommer också kunna söka medel för att vidareutveckla sina forskningsresultat genom att utveckla aktiviteter och strategier som stärker nyttiggörande och kommersialisering.

Utlysningarna kommer att öppnas för ansökningar under juni. Ansökningsperioden kommer att vara under sommaren 2018 och beslut planeras till november.

Uppdaterad:23 december 2018