Nytt stöd för mer inkluderande forskningsfinansiering

2018-05-02

Den 27 april lanserade forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Vinnova och Energimyndigheten ett nytt, webbaserat processtöd för att nå ut bättre till sökande från en mångfald av discipliner och sektorer och även för att stärka samverkan mellan forskning och det omgivande samhället.

Bakgrunden till satsningen är att forskningsfinansiärer har haft svårt att nå ut brett med utlysningar av forskningsmedel. Sökande från de naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna har varit i majoritet i förhållande till sökande från humaniora och samhällsvetenskap.

– För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Därför har vi, inom ramen för ett myndighetsgemensamt projekt som vi kallar Inkluderande finansiering, arbetat fram detta första redskap tillsammans med föreningen Humsamverkan, säger Lissa Nordin, ansvarig analytiker hos Formas.

Processstödet finns på www.humsamverkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och består bland annat av information, check-listor och webb-tv-program. Materialet riktar sig till; forskare och studenter inom humaniora och samhällsvetenskap, personer som är verksamma inom offentliga, privata eller ideella organisationer som vill samverka med studenter eller forskare samt till rådgivare eller finansiärer som vill utvecklas i sitt stöd för samverkan och innovation.

Uppdaterad:23 december 2018