110 miljoner till nya satsningar

2018-04-26

Formas Forskarråd kommer att ta beslut om nya satsningar i mitten av maj med korta ledtider. Totalt handlar det om 110 miljoner kronor och kommer innebära nya möjligheter för forskningen.

De ämnesområden vi arbetar med, men som ännu inte är beslutade, är:

• En utökad och flerårig kommunikationsutlysning.
• En satsning på giftfri miljö.
• En satsning inom besöksnäring.
• En möjlighet att söka planeringsbidrag för större kommande satsningar kring de globala hållbarhetsmålen, den sk Nexussatsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• En utökad möjlighet för forskare inom humaniora och samhällsvetenskaperna att arbeta med de globala hållbarhetsmålen.
• En ytterligare möjlighet att söka medel för vetenskapliga konferenser och workshops.

Ansökningsperioden kommer vara under sommaren 2018. Vi återkommer med mer information så snart besluten om utlysningarna är fattade.

Uppdaterad:23 december 2018