Hon blir ordförande för Rådet för evidensbaserad miljöanalys

2018-04-12

Regeringen har utsett Lisa Sennerby Forsse, förre detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till ordförande för det nya Rådet för evidensbaserad miljöanalys på Formas. Utöver ordförande har regeringen även utsett rådets första ledamöter.

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

– Jag tycker det var roligt att få frågan, det är en helt ny verksamhet för Formas och det känns viktigt att få igång det här arbetet på ett bra sätt, säger Lisa Sennerby Forsse.

Lisa Sennerby Forsse är docent och adjungerad professor i växtfysiologi. Hon har tidigare varit huvudsekreterare på Formas, rektor på SLU och är sedan 2015 preses för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Som ordförande ska Lisa Sennerby Forsse leda Rådet för evidensbaserad miljöanalys vars uppgift är att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av publicerad forskning som Formas ska genomföra. Allt med syfte att ta fram vetenskapligt stöd för styrmedel och åtgärder i arbetet med att nå de svenska miljömålen.

– Jag ser fram emot att komma igång med det här arbetet, man har ju i väldigt många år pratat om att universiteten ska leverera forskning som är av nytta för samhället. Och det är ju inte alltid forskningen pekar åt samma håll. Då är det här viktig med en verksamhet som denna för att få ett pålitligt underlag för de myndigheter som ska fatta kloka beslut och som har ansvar för att vi når miljömålen.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys kommer bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter där de första tre nu är utsedda. Susanna Axelsson, som är generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och Kai Lindström som är ordförande i Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö samt professor i ekologi och miljövetenskap vid Åbo Akademi. Formas generaldirektör Ingrid Petersson ser fram emot att rådet ska komma på plats.

– Lisa Sennerby Forsse har gedigen erfarenhet av forskning och av att nyttiggöra forskningsresultat. Jag är väldigt glad att hon har accepterat att leda rådets arbete och att regeringen idag har utsett ytterligare tre mycket kompetenta och erfarna ledamöter. Nu kan vi satsa på denna verksamhet med full kraft!

Uppdaterad:23 december 2018