Forskningsagendor på remiss

2018-04-12

Formas har fått i uppdrag att ta fram strategiska forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen inom hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel. Nu är de två första agendorna ute på remiss.

De strategiska forskningsagendorna för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande finns nu i en första version. Agendorna har sin grund i Formas egna analyser och kartläggningar men också i den workshop med samhällsaktörer och myndigheter som hölls i oktober 2017 samt i dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programkommittérna.

Då samverkan uttryckligen eftersträvas inom programmen ser vi det som extra viktigt att få in synpunkter från de som berörs och vi bjuder därför nu in andra att lämna synpunkter på agendorna.

Om du vill läsa mer om agendorna och hur du ska gå tillväga för att svara på remissen, klicka på respektive länk ovan.

Uppdaterad:4 januari 2019