Formas GD blir ordförande i Agenda 2030

2018-04-04

Formas generaldirektör Ingrid Petersson blir ny ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. Delegationen uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av agendan, som ska leda till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld år 2030.

Ingrid Petersson som sedan tidigare är ledamot i delegationen känner sig hedrad.

– Delegationen har en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 och att få leda det arbetet tillsammans med de andra ledamöterna känns ärofyllt och inspirerande, säger Ingrid Petersson.

Agenda 2030-delegationens uppdrag är bland annat att främja informations- och kunskapsspridning samt förankra agendan runt om i landet genom att föra en dialog med olika samhällsaktörer. Tidigare har man även tagit fram en handlingsplan till regeringen för hur Sverige ska nå FN:s globala mål.

– Sverige, med redan högt ställda mål, en hög utbildningsnivå, stark konkurrenskraft och mycket mera, har goda förutsättningar för att nå de globala målen. Men det kommer att kräva en omfattande samhällsomställning. För att nå hela vägen fram och vara ledande i det globala arbetet, som är regeringens ambition, så krävs ett kraftfullt genomförande och en långsiktig blocköverskridande politik med en tydlig nationell målbild. Där finns mycket arbete kvar att göra.

I en rapport som delegationen nyligen lämnade in till regeringen så var det också dessa delar som man valde att lyfta fram som viktiga i arbetet för att nå målen. Med en tydlig nationell målbild blir det också lättare att omsätta målen till praktiskt genomförande på regional och lokal nivå, menar Ingrid Petersson.

Uppdaterad:23 december 2018