Formas GD bland de hållbarhetsmäktigaste

2018-03-14

Formas generaldirektör Ingrid Petersson intar plats åtta på Aktuell hållbarhets lista över mäktiga i Hållbarhetssverige 2018. Därmed är Ingrid Petersson också en av dem som funnits med på listan under längst tid.

I Aktuell hållbarhets motivering går det att läsa: "Som generaldirektör för en myndighet som styr och fördelar över en miljard kronor i forskningsanslag till hållbar utveckling har Ingrid Petersson en given plats bland Sveriges miljömäktigaste. Sedan 2016 ingår hon även i regeringens Agenda 2030-delegation.".

I en intervju med tidningen berättar Ingrid Petersson vad hon tror att Sverige kan bidra med för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

– Det kan vi göra på många olika sätt men för att vi ska kunna nå målen måste vi bygga kunskap och innovation. En hållbar utveckling måste utgå från en god kunskapsbas, så att vi vet vad vi gör. För att samla in den kunskap som krävs måste alla göra sin del och samarbeta med varandra. Sverige har många duktiga forskare inom hållbar utveckling så vi har en viktig roll i det här arbetet, säger hon till Aktuell hållbarhet.

Andra som tar plats på listan är Beatrice Rindevall som skriver för bland andra Formas webbtidning Extrakt och Anders Wijkman som nyligen utsetts till ordförande för Formas programkommitté för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Klicka här om du vill läsa intervjun med Ingrid och se vilka fler som finns med på listan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:23 december 2018