Forte öppnar två utlysningar inom Tillämpad välfärdsforskning

2018-03-13

Forte öppnade den 28 februari de båda utlysningarna Tillämpad välfärdsforskning 2018 och Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

I utlysningen Tillämpad välfärdsforskning ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020). Forskarskolan för yrkesverksamma ska ledas av två lärosäten i samverkan och omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019.

Du hittar mer information om utlysningarna på Fortes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa och Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för två var. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Uppdaterad:7 februari 2019