Dags att söka i Formas årliga öppna utlysning

2018-03-06

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat och den är indelad i tre delutlysningar:

De senare två delutlysningarna är riktade till och kan endast sökas av forskare tidigt i karriären. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att stärka sin kompetens och bygga nätverk genom att vistas och arbeta i nya forskningsmiljöer.

Den årliga öppna utlysningen öppnade den 1 mars och stänger den 12 april 2018. Klicka här för att läsa mer.

Uppdaterad:22 januari 2019