Så går arbetet med forskningsprogrammen

2018-03-01

Formas lämnade i går över en rapport till regeringskansliet där man presenterar arbetet som hittills har gjorts inom de nationella forskningsprogrammen och hur arbetet ska fortsätta framåt.

Formas är värd för tre av de nationella forskningsprogrammen, de inom hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel.

– Det var en stor ära när regeringen utsåg Formas till värd för tre nationella forskningsprogram och det är därför roligt att få visa att arbetet är i full gång. Nu fortsätter vi framåt och förbereder flera utlysningar samt jobbar för att en första version av agendorna ska bli klara senare i vår, de kommer vara viktiga för det fortsatta arbetet mot de globala hållbarhetsmålen, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Agendorna ska fungera som ett övergripande strategiskt ramverk för programmen med tydliga mål som stakar ut vägen framåt. I arbetet med agendorna, likväl som i arbetet med forskningsprogrammen generellt, har det varit viktigt med transparens och samverkan mellan finansiärer, intressenter och forskare. Formas har därför också utsett oberoende experter som ordförande i varje kommitté.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Uppdaterad:22 januari 2019