Ny politik för arkitektur, form och design

2018-02-27

Regeringen har fattat beslut om ny politik för arkitektur, form och design i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Genom propositionen vill regeringen ta ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön, samtidigt är propositionen tänkt att fungera som en samlad nationell arkitekturpolicy.

– Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter, designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i regeringens pressmeddelande.

Kristina Laurell som är forskningssekreterare på avdelningen för samhällsbyggande på Formas säger att den nya propositionen är välkommen och att den kommer i helt rätt tid då det byggs mer än på länge i Sverige.

– Det här bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande genom att skapa nya förutsättningar för att integrera kultur, konst och arkitektur i stadsplaneringen. Det är också viktigt med en politik som har ambition att gå på tvären, eftersom hållbarhetsmålen på ett så tydligt sätt gör det, säger hon.

Propositionen presenterades vid en pressträff med Alice Bah Kuhnke, digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog.

– Klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på våra städer, men vi har också en teknikutveckling som för med sig många nya möjligheter. Vi behöver en politik för vår bebyggda miljö som möter de utmaningar vi står inför, säger Karolina Skog.

Uppdaterad:23 december 2018