Von Schmalensee blir ny ordförande

2018-02-15

Regeringen har utsett Monica von Schmalensee som är ledamot i Formas forskarråd, till ny ordförande för Rådet för hållbara städer,

Som ordförande i rådet ska Monica von Schmalensee starta upp verksamheten och driva på arbetet under det första året.

– Monica von Schmalensee har en djup kompetens och erfarenhet inom hållbar och inkluderande stadsutveckling, Jag är mycket glad över att just hon ska leda arbetet i Rådet för hållbara städer, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmedelande.

Rådet för hållbara städer ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer och skapa förutsättningar för att nå nationella klimat- och miljömål.

Sedan tidigare står det klart att Formas generaldirektör Ingrid Petersson även hon kommer sitta med i rådet.

Uppdaterad:23 december 2018