Globala projekt inom hållbar stadsutveckling

2018-02-09

I dag tog Formas forskarråd beslut om att bevilja flera forskningsprojekt medel i den internationella utlysningen ”Sustainable Urbanisation Global Initiative” (SUGI). Utlysningen finansierar globala projekt för hållbar stadsutveckling utifrån utmaningar som rör mat, vatten och energi.

I takt med att världens befolkning växer ökar vårt behov av mat, vatten och energi. Syftet med utlysningen SUGI är att föra samman den forskning som finns inom de tre områdena, med förhoppningen att nya transdisciplinära och globala forskarteam ska bidra med kunskap och innovationer som hjälper oss klara de globala utmaningarna.

Totalt beviljas 15 projekt varav 5 har svenska deltagare. Två av de fem projekten har sökt pengar hos Energimyndigheten och tre har sökt finansiering hos Formas. Ett av Formasprojekten fokuserar på att undersöka hur integrerade vatten- och jordbrukssystem kan bidra till att lösa livsmedelsutmaningen. De två andra projekten fokuserar på förbättrad styrning.

– Det ena projektet vill skapa en kunskapsplattform som kan vägleda och förbättra ett mer robust beslutsfattande inom framtida stadsutveckling. Det andra projektet kommer att ta fram ramar och verktyg för att bättre stimulera och styra Food-Water-Energy-nexus, med hjälp av studier av Grön-Blå infrastruktur, säger Emma Holmqvist som är en av forskningssekreterarna med ansvar för utlysningen på Formas.

Totalt medverkar 34 forskningsfinansiärer i samarbetet genom JPI Urban Europe och Belmont Forum och utlysningen hade en sammanlagd budget på knappt 30 miljoner euro. Forskarrådet tog beslut om finansiering i ytterligare tre internationella utlysningar, något som Formas internationella koordinator Lisa Almesjö välkomnar.

– Formas internationella samarbeten är alltjämt många och under hela 2018 kommer det fortsatt en hel del intressanta gemensamma utlysningar. Det känns väldigt kul då ett aktivt internationellt forskningssamarbete är nödvändigt för att säkerställa tillgång till global kunskap, främja innovationskraft och konkurrenskraft, och på så sätt bidra till hållbar samhällsutveckling, säger hon.

Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill veta mer om utlysningen SUGI.

Uppdaterad:23 december 2018