Syntesprojekt samlades hos Formas

2018-02-01

Under 2017 utlyste Formas medel för att göra synteser och systematiska kunskapsöversikter inom forskningsområdena livsmedel, besöksnäring och klimat. Totalt beviljades 16 ansökningar medel. Alla projekt som fick finansiering bjöds in till en workshop på Formas 26 januari för att inspirera och dela kunskap om systematiska kunskapsöversikter och synteser.

Workshopen inleddes med presentationer från personer som har stor erfarenhet av att arbeta med systematiska kunskapsöversikter och synteser.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SBU) har lång erfarenhet av att göra systematiska kunskapsöversikter. Marie Österberg och Malin Höistad beskrev sitt arbete och den metod SBU använder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De tipsade också om:

Karolina Fredriksson, projektledare på Skolforskningsinstitutet, berättade om deras kvalitativa utvärderingar och hur de arbetade med den systematiska översikten Klassrumsdialog i matematikundervisningen. Hon underströk de deltagande forskarnas viktiga roll och att det inte finns några färdiga formler för hur synteser ska tas fram.

Därefter fick de finansierade projekten presentera sina projekt och metoder och tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar med projekten.

– Målet med workshopen var ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de finansierade synteserna, säger Katarina Nordqvist, analytiker på Formas. Tanken är att sedan följa upp med en workshop 2019 för att fortsätta med erfarenhetsutbytet och presentera de färdiga synteserna.

Forskare från följande organisationer ska skriva synteser och deltog i workshopen: KTH, Lunds universitet, Umeå universitet, SMHI, Linköpings universitet, SLU, RISE och Högskolan Dalarna.

Uppdaterad:22 januari 2019