Formasmedarbetare invald i KSLA

2018-01-29

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, höll i går sin högtidssammankomst och välkomnade nya ledamöter. Formas Karin Perhans är en av de nya ledamöterna.

Karin Perhans på KSLA

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

Karin Perhans, som arbetar som forskningssekreterare på Formas, valdes in i KSLA:s skogsavdelning.

– KSLA har en intressant roll som oberoende arena för idéutbyte och samverkan mellan forskning och praktik inom de gröna näringarna. Det känns både spännande och ansvarsfullt att få vara med och fortsätta utveckla den rollen, säger Karin Perhans.

KSLA är en organisation som arbetar med frågor inom jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog, fiske, vattenbruk, miljö och naturresurser. I och med utnämningen av de nya ledamötena har akademin nu totalt 512 svenska och 170 utländska ledamöter.

Uppdaterad:23 december 2018