Hållbart samhällsbyggande lockade forskare

2018-01-26

Den 19 januari ordnade Formas ett uppskattat dialogmöte om den pågående utlysningen Synteser och forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande. Runt 50 forskare och även andra aktörer från samhällsbyggnadsbranschen deltog på plats och ytterligare ett antal följde vår webbsändning från mötet.

Deltagarna fick information om utlysningen och kunde ställa frågor. De fick också en inspirerande genomgång av samhällsutmaningar, tips kring tvärvetenskaplig samverkan och möjlighet att att diskutera forskningsidéer med tänkbara forskningspartners.

Platsen för mötet var Openlab i Stockholm, ett kreativt center som erbjuder olika möjligheter till innovativa lösningar på samhällsutmaningar med fokus på Stockholmsregionens behov. Metoderna som används genomsyras av tvärvetenskap och tvärdisciplinär samverkan - i linje med utlysningens ambitioner.

Filmer från de olika programpunkterna kan du se nedan och på Formas YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mötets match-making-aktivitet filmades inte.

Här är presentationerna från mötet (pdf). , 5.2 MB.

Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas och kontaktperson för utlysningen, hälsade välkommen och berättade om dialogmötets upplägg.

Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, berättade om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling?

Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas, informerade om utlysningen och svarade på frågor.

Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, berättade om fallgropar och framgångsfaktorer.

Ett panelsamtal om synteser genomfördes med Katarina Buhr från Formas, Kajsa-Stina Benulic från Energimyndigheten och Marie Karlsson från Vinnova. Frågor som diskuterades var till exempel: Vad hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av god kvalitet? Geert van den Boogaard från OpenLab Stockholm berättade kort om deras verksamhet.

Det här är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen stänger den 28 februari och har två spår:

  • Synteser – Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen?
  • Forskningsprojekt – Med fokus på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet.

De projekt vi finansierar ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin eller från två olika vetenskapliga discipliner.

Uppdaterad:22 januari 2019