Anders Wijkman leder nationella kommittén för klimatforskningsprogrammet

2018-01-11

Formas har utsett Anders Wijkman till ordförande för programkommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Han har tidigare bland annat varit EU-parlamentariker och ordförande för Miljömålsberedningen. Kommittén ska stödja det tioåriga nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017.

Anders Wijkman.

– Vi är mycket glada över att Anders Wijkman har tackat ja till det här uppdraget. Anders har en unik och gedigen erfarenhet och kompetens inom klimatområdet och har arbetat såväl politiskt som i ideell sektor. Hans engagemang är väl förankrat i aktuell forskning och han har ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen är att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning - i Sverige, inom EU och globalt. Därför behövs forskning inom flera olika ämnesområden såväl som tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

– Utmaningarna är många för klimatforskningen. Hittills har uppgiften varit att reducera utsläppen med 20–30 % över ett par decennier. Nu gäller det att ta sig ned till nära noll. För detta krävs transformativa förändringar inom en rad sektorer. Jag är glad att få bidra till detta viktiga arbete under Formas ledning, säger Anders Wijkman.

Anders Wijkman har lång erfarenhet av forsknings- och hållbarhetsfrågor inom politik och i ideella organisationer såväl i Sverige som internationellt. Han har varit svensk riksdagsledamot, suttit i EU-parlamentet och varit generalsekreterare för Röda korset och Naturskyddsföreningen samt generaldirektör för Styrelsen för U-landsforskning. Han är sedan mars 2017 ordförande i styrelsen för Climate-KIC, ett omfattande innovationsprogram på EU-nivå för klimatsmarta lösningar. Han var ordförande i Miljömålsberedningen som lämnade sin slutrapport till regeringen 2016 och har de senaste decennierna varit en aktiv samhällsdebattör med klimatförändringen som en av sina huvudfrågor.

Bakgrund
Regeringen har inrättat sex nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – Klimat och Hållbart samhällsbyggande samt Livsmedel. Vetenskapsrådet ansvarar för program om Migration och integration och om Antibiotikaresistens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Forte ansvarar för forskningsprogram om Tillämpad välfärdsforskning och om Arbetslivsforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samtliga program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en gemensam nationell forskningsagenda för respektive område.

För mer information
Anders Wijkman, anders@wijkman.se +46 (0)70 630 10 52
Sandro Caruso, sandro.caruso@formas.se +46 (0)72 252 40 64
Maria Alm, maria.alm@formas.se +46 (0)70 312 13 26

Uppdaterad:4 januari 2019