Värdefull dialog mellan olika parter

2017-12-08

Formas Emma Holmqvist talade i förra veckan på IQ Samhällsbyggnads seminarium om hur forskning och innovationer kan bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Representanter från både politiken, offentlig sektor, näringslivet och forskningen var på plats.

Först ut att tala var Alf Karlsson, statssekreterare på Näringsdepartementet, som pratade om regeringens bostadspolitik och hur man nu vill bredda debatten till att inte bara prata om antalet bostäder som ska byggas utan också om hur och vad man bygger.

Emma Holmqvist berättade sedan om Formas utlysning inom social bostadspolitik Länk till annan webbplats.och vikten av en bred samverkan för att driva arbetet inom området framåt. Just möjligheterna till samverkan är något som Emma Holmqvist tar med sig från seminariet.

– Att samla politiker, forskare, praktiker och oss finansiärer i ett gemensamt samtal om hållbart samhällsbyggande och social bostadspolitik är värdefullt. Det ger oss möjlighet att få en samsyn i vad som är mest angeläget just nu. Det är även en möjlighet för Formas att nå ut med information om vår pågående utlysning och kommande utlysningar inom det nationella forskningsprogrammet inom hållbart samhällsbyggande.

Andra som organisationer som talade under seminariet var bland andra Kod Arkitekter och Stockholmshem.

Uppdaterad:25 januari 2019