Regeringen utser Klimatpolitiska rådets ledamöter

2017-12-08

Idag presenterade regeringen ordföranden och ledamöterna i det Klimatpolitiska rådet. Rådet kommer att ha sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Rådets ordförande blir Ingrid Bonde med en bakgrund som bland annat generaldirektör på Finansinspektionen och verkställande direktör på AMF Pension. Vice ordförande blir Johan Kuylenstierna, verkställande direktör för Stockholm Environment Institute.

Övriga ledamöter är: Karin Bäckstrand, professor i statskunskap vid Stockholms universitet; Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet; Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola; Åsa Löfgren, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet; Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas samt Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

– Jag är glad över att ledamöterna nu är utsedda och ser fram emot att tillsammans med dem ta tag i Klimatpolitiska rådets viktiga uppdrag. Rådets höga, tvärvetenskapliga kompetens ger goda förutsättningar att bidra till förverkligandet av ambitionerna med den blocköverskridande klimatpolitiken, säger Ola Alterå.

Det Klimatpolitiska rådet är en del av det klimatpolitiska ramverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som också innefattar nya klimatmål och klimatlagen. Det övergripande målet är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Hela det klimatpolitiska ramverket, inklusive rådet, ska börja verka den 1 januari 2018.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan. Rådet ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen goda råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Regeringens pressmeddelande om inrättandet av rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Klimatpolitiska rådet Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:29 januari 2019