Formas föreslås få nytt uppdrag

2017-12-07

Tidigare i veckan lämnade utredningen, Ett land att besöka, över sin rapport om en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. I utredningens slutbetänkande föreslår man att Formas ska få 60 miljoner kronor för ett fyraårigt uppdrag.

I betänkandet föreslås en rad insatser, däribland det nya uppdraget som skulle innebära att Formas ska analysera vilka forskningsbehov som finns kopplade till besöksnäringen samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling inom området.

– Det här förslaget skulle ge oss möjlighet att driva forskning och utveckling inom besöksnäring och turism framåt, tillsammans med andra myndigheter, lärosäten och branschernas forskningsråd, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Tidigare i år gjorde Formas en utlysning för att få en bild av det aktuella kunskapsläget och kunskapsbehovet inom besöksnäringen.

– Vi har tidigare sett att forskning inom hållbar utveckling av besöksnäringen är eftersatt, trots områdets betydelse för ekonomin och påverkan på miljön. Så den här satsningen skulle vara välkommen, säger Ingrid Petersson.

Utöver uppdraget till Formas föreslår utredningen bland annat att regeringen ska föreslå riksdagen att fatta beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring, samt att man bör ta fram en nationell strategi inom området.

Uppdaterad:22 december 2018