Formas arbete med nationella forskningsprogram: Redovisning 2023

Formas är värd för fyra nationella forskningsprogram som kraftsamlar för de stora samhällsutmaningarna klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten. De tioåriga programmen syftar till att bygga upp samverkan och kontinuitet kring forskning som krävs för att ta sig an stora samhällsutmaningar.

Bild

Redovisningen beskriver vad Formas har gjort inom de fyra programmen under 2023. Insatserna har i stor utsträckning finansierat kunskap och lösningar som går på tvärs över olika discipliner och efterfrågat projekt där organisationer mellan olika sektorer samverkar för att utveckla lösningar.

  • År:

    2024-02-13
  • ISBN:

    978-91-540-6205-8
  • Beteckning:

    R3:2024
Uppdaterad:9 april 2024