Towards Experimentalist R&I Funding

Samhället som vi känner det förändras snabbt. Omvälvande teknik som AI, geopolitisk oro och intensifierade klimatförändringar är bara några exempel på vad som driver samhället mot okänd mark.

Bild

För att driva hållbar samhällsomställning finns det ett behov av att gå bortom utformningen av specifika instrument, såsom utlysningar eller program, och revidera hur vi som organisation arbetar med och genom dessa instrument.

I rapporten ” Towards Experimentalist R&I Funding: How research and innovation funders can drive societal transformation in the 21st century” har Demos Helsinki tagit fram ett kunskapsunderlag med utgångspunkt i hur forsknings- och innovationsfinansiärer bättre kan bidra till omställningar mot hållbara, rättvisa och resilienta samhällen. Rapporten är ett av flera uppdrag som vi på Formas har upphandlat för att få kunskapsunderlag till vårt arbete inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

 • Författare:

  Demos Helsinki
 • År:

  2023-10-24
 • ISBN:

  978-91-540-6198-3
 • Beteckning:

  R6:2023

Rapporten är ett av flera kunskapsunderlag som Formas tagit fram i samband med vårt uppdrag att lämna en analys och rekommendationer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Uppdaterad:15 december 2023