Från "fund and forget" till "ringar på vattnet"

Formas har i uppdrag att nyttiggöra forskning. Ett av våra sätt att arbeta med nyttiggörande är genom att finansiera projekt som skapar möjligheter för att nyttiggöra forskning och att kommunicera om forskning och dess resultat. Vi fördelar medel till projekt genom att utlysa finansiering i konkurrens.

Bild

Med rapporten ”Från fund and forget till ringar på vattnet” har uppdraget varit att följa upp och analysera ett urval av Formas nyttiggörande- och kommunikationsutlysningar i syfte att skapa ett lärande kring hur denna typ av finansiering bidrar till att forskning skapar nytta i samhället.

Rapporten är ett av flera uppdrag som vi på Formas har upphandlat för att få kunskapsunderlag till vårt arbete inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

 • Författare:

  Maria Grafström och Anna Jonsson
 • År:

  2023-10-24
 • ISBN:

  978-91-540-6197-6
 • Beteckning:

  R8:2023

Rapporten är ett av flera kunskapsunderlag som Formas tagit fram i samband med vårt uppdrag att lämna en analys och rekommendationer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Uppdaterad:9 november 2023